De PITA studie

Informatie voor verwijzers

Inclusie criteria

 • Leeftijd 18 t/m 65 jaar
  SCID-I diagnose unipolaire depressie zonder psychotische kenmerken
 • Depressie is ernstig: Hamilton Depression Rating Scale 17 score ≥ 19
 • Totaalscore van de Hamilton Depression Rating Scale 17 
 • Indicatie behandeling TCA (NORTRIPTYLINE/CLOMIPRAMINE/IMIPRAMINE)

 

Zie onderstaande knop ‘Deelname informatie’ voor meer informatie over de opzet van het onderzoek. 

Exclusie criteria

 • Geen bipolaire I of II stoornis
 • Geen schizofrenie of overige psychotische stoornis (huidig)
 • Geen afhankelijkheid van middelen (drugs) of alcohol in afgelopen 3 maanden
 • Geen mentale retardatie (IQ<80)
 • Geen zwangerschap (of mogelijkheid van zwangerschap gedurende onderzoek)
 • Geen borstvoeding
 • Geen ernstige neurologische aandoening van invloed op centraal zenuwstelsel, zoals M. Parkinson, SLE, hersentumor, CVA.
 • Geen medische contra-indicatie voor TCA gebruik, zoals recent myocardinfarct